Marmorert – Kunsten å male på vann
Worked together with: Thomas Kjellberg and Mats Omland
A project and a exhibition about paper marbling. This was the first project from the research and craft based group Apen Apen. Apen Apen consist of Thomas Kjellberg, Mats Omland and me. Her are the text from the exhibition i Norwegian:

MARMORERT
Kunsten å male på vann
4.–28. sep. 2014

Med naturen som en bidragsyter skapes synergier mellom det kontrollerte og ukontrollerte. Nye strukturer og formasjoner både i prosess og resultat blir til. I denne utstillingen presenteres ulike teknikker og filosofier for kunsten å male på vann. Gjennom et spekter av arbeider dannes utgangspunket for mønsterets eksistens hvor vannet er hva som binder dem sammen.

Apen Apen

En prosjektgruppe etablert av Thomas Kjellberg, Mats Omland og Steinar Borø i 2011. De tre møttes på ved masterstudiet i design ved Kunsthøgskolen i Oslo, og gruppen ble dannet for å ha en uavhengig designpraksis med fokus på eksperimentering og læring etter endt studie. Prosjektene er forsknings- og håndverksbasert kritisk design, hvor fellesnevneren er visuelle mønstre. Prosjektene ender i et konkret resultat; her presentert i utstillingen «Marmorert».

Marmorert – Kunsten å male på vann